Type at least 1 character to search
Back to top
PROTECȚIA DATELOR

Politica de protecție a datelor cu caracter personal a Impact Developer & Contractor S.A. pentru site-ul Boreal Plus (www.boreal-plus.ro)

 

Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

 1. Impact Developer & Contractor S.A., cu sediul în Loc. Bucuresti, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etaj 1, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 172 – 176, sectorul 1, inregistrata la Registrul Comertului cu J40/7228/2018, cod fiscal RO 1553483 („IMPACT”), va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-urilor deținute de grupul IMPACT, respectiv www.boreal-plus.ro, www.impactsa.rowww.greenfieldresidence.rowww.luxuria-residence.ro, potrivit art. 1.3 de mai jos, în conformitate cu Politica sa de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) precum și cu Politica generală privind protecția datelor cu caracter personal a grupului IMPACT (“Politica IMPACT”) din care societatea face parte, conform legislației în vigoare.
 2. Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care intră în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.
 3. Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal a IMPACT este unitară în cadrul companiilor din grupul IMPACT, respectiv BERGAMOT DEVELOPMENTS SRL, ACTUAL INVEST HOUSE, IMPACT FINANCE & DEVELOPMENTS SRL, iar baza de date a grupului, inclusiv datele cu caracter personal colectate, este administrată în comun de grupul IMPACT.
 4. Scopul prelucrărilor datelor cu caracter personal se întemeiază pe activitatea principală a grupului IMPACT, respectiv dezvoltarea imobiliară, construcția de clădiri rezidențiale sau nerezidențiale, precum și activitățile auxiliare acestui scop, precum promovarea produselor și serviciilor grupului sau administrarea lucrărilor construite.
 5. GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.
 6. IMPACT se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile noastre disponibile la www.boreal-plus.ro/termeni-si-conditii în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru, precum și Politica noastră de cookies. În cadrul site-ului de prezentare a ansamblului rezidențial există o secțiune separată referitoare la protecția datelor cu caracter personal, pe care o puteți consulta.

 1. Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa dpo@impactsa.ro aparținând Responsabilului cu protecția datelor desemnat în conformitate cu dispozițiile GDPR.

Acord

 1. Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă prezentei Politici și Politicii referitoare la modulele cookies. Atunci când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici. Scopul Politicii este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.
 2. Dacă nu sunteți de acord cu Politica, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre.

Categorii de date cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ca urmare a utilizării dvs. a site-ului boreal-plus.ro, deținut de grupul IMPACT pot diferi, în funcție de calitatea dumneavoastră. Astfel, cu titlu general, putem colecta și prelucra:

 • Informații pe care ni le furnizați cu ocazia transmiterii unui CV către adresa de email dedicată în acest sens, categorii de date care pot include: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, studii, experiență anterioară și orice alte date pe care ni le puteți furniza cu această ocazie;
 • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a transmiterii unei solicitări: nume, prenume, adresă de email și/sau număr de telefon;
 • Informații la care putem avea acces prin prisma unei relații contractuale între două persoane juridice. În acest sens, în vederea bunei desfășurări a relațiilor contractuale, putem prelucra date cu caracter personal ale reprezentanților și persoanelor de contact desemnate de partenerii noștri. Acestea pot consta în: nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de email.

În cazul clienților sau potențialilor clienți, putem colecta și prelucra următoarele categorii de date:

 • informații  de contact, cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră, adresă de e-mail, telefon;
 • detalii despre tipul de locuință pe care v-o doriți;
 • IP-ul dvs. care se prelucrează în momentul în care intrați în legătură cu operatorul nostru de pe site;
 • detalii ale vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru (în acest sens vă recomandăm să citiți Politica referitoare la modulele cookies);
 • informații pe care ni le furnizați prin utilizarea serviciului de chat;
 • de asemenea, putem colecta date cu caracter personal necesare în vederea încheierii contractelor de rezervare/antecontractelor/contractelor de vânzare, acestea se pot referi la: nume, prenume, adresă, cod numeric personal, serie și număr carte de identitate, venituri și sursa acestora;
 • alte informații pe care ni le transmiteți dvs. cu ocazia formulării unei solicitări pe site sau ca urmare a transmiterii lor pe email sau telefon.

 

Modalități de colectare a datele dumneavoastră cu caracter personal

Utilizarea site-ului www.boreal-plus.ro și https://case.boreal-plus.ro/  precum și a celorlalte site-uri deținute de grupul IMPACT, nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicam modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.

 1. Colectăm datele dumneavoastră care provin în urma unei cereri pe email sau telefon.
 • Colectăm date cu caracter personal ce se referă la nume, prenume, adresă de email, telefon în vederea menținerii unei corespondențe sau comunicări cu dumneavoastră. Astfel, în cazul în care formulați o cerere pe email sau telefon, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia.
 • În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport sau poștei.
 • Cu excepția situației expuse mai sus, datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării site-urile gestionate de grupul IMPACT vor fi utilizate de grupul IMPACT doar în interes propriu și nu vor fi transmise către terți decât dacă s-a obținut în prealabil acordul dvs.
 1. Colectăm datele dumneavoastră care provin ca urmare a unei cereri de a fi contactat de un consultant (prin site-urile corespunzătoare ansamblurilor rezidențiale)
 • Colectăm datele cu caracter personal ce se referă la nume, prenume, adresă de email, telefon, interesul de a contracta (tipul de locuință pe care v-o doriți) și care provin ca urmare a faptului că ați solicitat să fiți contactat de un consultant în acest sens, completând câmpurilor de pe site.
 • În acest sens, consultanții noștri vă vor contacta pentru a vă pune la dispoziție mai multe informații și pentru a vă trimite o ofertă personalizată.
 • În cazul în care ați consimțit în mod expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing de către grupul IMPACT, respectiv pentru trimiterea unor newslettere, informări despre produsele și serviciile IMPACT ori evenimente, concursuri organizate de către noi, IMPACT va prelucra datele dvs. în scop de marketing.
 1. Participarea dumneavoastră la campaniile organizate pe pagina de Instagram, de Facebook sau pe acest Site precum și pe celelalte site-uri deținute de grupul IMPACT
 • La completarea unor formulare de participare la campanii, vom colecta datele astfel cum vor fi acestea definite în Regulamentele de participare;
 • Vă putem solicita cartea de identitate în vederea legitimării în cazul înmânării unui premiu ca urmare a participării la campaniile desfășurate de noi;
 1. Buna desfășurare a relației cu partenerii noștri
 • Putem fi în situația de a ni se transmite date cu caracter personal de la reprezentanții partenerilor noștri comerciali. În acest caz, putem folosi datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în vederea gestionării și asigurării bunei desfășurări a relației dintre părți. Dacă va fi cazul, vom putea utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru evaluarea satisfacției partenerilor comerciali sau pentru scopuri legate de cercetările de marketing.

 

Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • oferirea produselor și serviciilor noastre constând în locuințe de tip apartament sau vile în ansamblurile rezidențiale construite de către întreprinderile care fac parte din grupul IMPACT;
 • trimiterea de invitații pentru evenimentele organizate întreprinderile care fac parte din grupul IMPACT;
 • respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor contabile și a documentelor justificative);
 • analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;
 • protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
 • în scopul identificării persoanelor autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii;
 • transmiterea acestora către terți, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
 • campanii de marketing, sondaje în rândul clienților, analize de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
 • executarea și gestionarea relațiilor contractuale cu partenerii noștri;
 • în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

 

Temeiuri legale ale prelucrării

În ceea ce privește temeiurile legale ale prelucrărilor de date pe care se întemeiază prelucrările efectuate de IMPACT, în contextul acestui Site precum și în general sunt reprezentate de: consimțământul persoanelor vizate, demersurile persoanelor vizate necesare în vederea încheierii unor contracte cu IMPACT sau întreprinderile din grupul IMPACT respectiv BERGAMOT DEVELOPMENTS SRL, ACTUAL INVEST HOUSE, IMPACT FINANCE & DEVELOPMENTS SRL, executarea contractului existent între părți, obligațiile legale stabilite în sarcina IMPACT, în special cele în materie fiscală și interesul legitim.

În ceea ce privește interesul legitim al IMPACT cu privire la prelucrările de date având acest temei, precizăm faptul că acesta privește în special prelucrările efectuate în contextul acțiunilor de promovare a brandului. Cu titlu de exemplu, o prelucrare întemeiată pe interesul legitim este cea referitoare la publicarea de materiale, în special în social media, care conțin imagini ale persoanelor prezente la evenimentele organizate de IMPACT sau întreprinderile din grupul IMPACT respectiv BERGAMOT DEVELOPMENTS SRL, ACTUAL INVEST HOUSE, IMPACT FINANCE & DEVELOPMENTS SRLcare interacționează cu fotografii. În acest context, interesul IMPACT privește promovarea brandului prin publicarea de imagini sau înregistrări video cu persoane prezente la evenimentele. Se precizează în acest sens că în cadrul postărilor în social media realizate pe paginile oficiale ale IMPACT nu vor fi identificate persoane din înregistrări/postări.

Marketing direct

 1. Ne promovăm serviciile către dumneavoastră și către alte persoane. Utilizăm informații despre clienți pentru invitații și comunicări care promovează produsele și serviciile furnizate de noi. În măsura care v-ați exprimat acordul în acest sens, prin bifarea căsuței din cadrul formularului de contact, vă vom putea utiliza datele cu caracter personal furnizate în vederea transmiterii de comunicări privind produsele și serviciile pe care le furnizăm.
 2. În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a va dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip.
 3. Vă rugăm să aveți în vedere că în cazul unei solicitări de dezabonare poate exista un termen de până la 48/72 de ore în care este posibil să mai primiți informări sau comunicări de marketing, din considerente legate de operarea modificărilor în sistem. Dezabonarea de la primirea e-mailurilor de marketing nu împiedică transmiterea în continuare de email-uri tranzacționale prin intermediul cărora vă putem informa cu privire la stadiul tranzacției pe care o putem încheia.

Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

 1. Putem oferi acces la datele cu caracter personal pe care ni le furnizați întreprinderilor din grupul IMPACT, respectiv BERGAMOT DEVELOPMENTS SRL, ACTUAL INVEST HOUSE, IMPACT FINANCE & DEVELOPMENTS SRL, persoanele noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii IMPACT, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În ceea ce privește accesul celorlalte companii din cadrul grupului, acces va fi întotdeauna limitat la datele cu caracter personal de care aceștia pot avea nevoie pentru prestarea unui serviciu în ceea ce vă privește.
 2. De asemenea, vă vom putea divulga datele cu caracter personal atunci când ne instruiți sau ne acordați permisiunea în acest sens sau atunci când ni se impune prin legea aplicabilă, cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.
 3. Nu vom transfera date cu caracter personal în afara SEE, cu excepția cazului în care transferului i se aplică una sau mai multe garanții sau excepții specificate, respectiv o decizie de adecvare,Scutul de confidențialitate – Privacy Shield, reguli corporatiste obligatorii.
 4. În lipsa unei decizii de adecvare, a statutului de membru al Scutului de confidențialitate, a regulilor corporatiste obligatorii, transferul datelor cu caracter personal într-o țară terță sau într-o organizație internațională are loc numai în următoarele condiții:
 • persoana vizată și-a dat acordul în mod explicit cu privire la transferul propus, după ce a fost informată cu privire la riscurile posibile ale acestor transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a măsurilor de siguranță adecvate;
 • transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și operator sau pentru executarea unor dispoziții precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
 • transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator și o altă persoană fizică sau juridică;
 • transferul este necesar din motive importante de interes public;
 • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal 

 1. Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți reprezintă o preocupare importantă pentru noi.Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.

Drepturile dumneavoastră

 1. Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:
 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a va putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
 • dreptul la informare– presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;
 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele dvs., efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR,  pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar daca datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21 din GDPR. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (până la 72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17 din GDPR, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, autoritatea publică din România, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, pagină de web http://www.dataprotection.ro, care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („ANSPDCP”),în cazul în care sesizați o  încălcare a GDPR-ului.
 1. În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail dpo@impactsa.ro, cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.
 2. În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Actualizarea politicii noastre de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a Politici a fost realizată în luna noiembrie 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal, pentru a reflecta orice modificări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

Contact 

Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul politicii de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@impactsa.ro.

a
Follow us
You don't have permission to register
X